لیست قیمت

لیست قیمت های بروز

لیست خدمات مد گراف

توجه: قیمت های درج شده در لیست پایین بر مبنای قیمت واحد بوده، و متناسب با جزئیات سفارش شما ممکن است قیمت نهایی متفاوت باشد.
شرح مدت تحویل (روز کاری) قیمت (تومان)
چاپ افست
تراکت رنگی
کاغذ تحریر 80 گرم کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
گلاسه 135 گرم کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ پلات
چاپ طلق
پلات روی طلق عرض 106 سانتیمتر کمتر از 1 روز 400,000 تومان
پلات روی طلق عرض 75 سانتیمتر کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ بک لایت
پلات روی بک لایت عرض 106 سانتیمتر کمتر از 1 روز 160,000 تومان
پلات روی بک لایت عرض 90 سانتیمتر کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ الگو
پلات الگو عرض 100 کمتر از 1 روز 40,000 تومان
پلات الگو عرض 110 کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
پلات الگو عرض 125 کمتر از 1 روز 40,000 تومان
پلات الگو عرض 150 کمتر از 1 روز 40,000 تومان
پلات الگو عرض 160 کمتر از 1 روز 40,000 تومان
پلات الگو عرض 180 کمتر از 1 روز 50,000 تومان
چاپ کالک
پلات روی کالک عرض 106 سانتیمتر کمتر از 1 روز 200,000 تومان
پلات روی کالک عرض 90 سانتیمتر کمتر از 1 روز 170,000 تومان
چاپ فضای تبلیغاتی
چاپ کاغذ دیواری
چاپ کاغذ دیواری عرض 100 سانتیمتر 2 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ سولیت
سولیت عرض 100 سانتیمتر 2 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ وینیل شیشه ای
وینیل شیشه ای عرض 100 سانتیمتر 2 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ وینیل سفید (استیکر)
وینیل سفید استیکر عرض 100 سانتیمتر 2 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ مش
چاپ مش عرض 100 سانتیمتر 2 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ بنر
چاپ بنر عرض 100 سانتیمتر 2 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ بنر عرض 200 سانتیمتر 2 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ کتد و لمینت
کتد بدون لمینت کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
کتد لمینت براق کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
کتد لمینت مات کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
فتوگلاسه کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
فتوابریشمی کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
گلد 2 روز با دفتر تماس بگیرید
بوم 2 روز با دفتر تماس بگیرید
سیلور 2 روز با دفتر تماس بگیرید
کاغذ Pepeh کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ دیجیتال
پاکت
پاکت ملخی (11×22 سانتیمتر) 2 روز با دفتر تماس بگیرید
پاکت A5 (22×15سانتیمتر) 2 روز با دفتر تماس بگیرید
پاکت A4 (22×32 سانتیمتر) 2 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ ژورنال
کاغذ گلاسه کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
کاغذ گلاسه سلفون دار کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
کاغذ فتوگلاسه کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ دیجیتال کتاب
چاپ دیجیتال کتاب با چاپ جلد کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ دیجیتال کتاب بدون چاپ جلد کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
پرینت رنگی
بنر مد کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
کاغذ کتان 120 گرم (بافت دار) کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
کاغذ تحریر 80 گرم کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
کاغذ گلاسه 135 گرم کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
کاغذ گلاسه 200 گرم کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
کاغذ گلاسه 250 گرم کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
لیبل
لیبل A5 براق 1 روز با دفتر تماس بگیرید
لیبل A5 مات 1 روز با دفتر تماس بگیرید
لیبل A4 براق 1 روز با دفتر تماس بگیرید
لیبل A4 مات 1 روز با دفتر تماس بگیرید
لیبل A3 براق 1 روز با دفتر تماس بگیرید
لیبل A3 مات 1 روز با دفتر تماس بگیرید
لیبل شیشه ای A4 1 روز با دفتر تماس بگیرید
لیبل CD 1 روز با دفتر تماس بگیرید
کاتالوگ و بروشور
کاغذ گلاسه 135 گرم کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
کاغذ گلاسه 200 گرم کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
کاغذ گلاسه 250 گرم کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
تراکت سیاه و سفید
کاغذ تحریر 80 گرم کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
کاغذ رنگی کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
سربرگ رنگی
کاغذ تحریر 80 گرم کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
کاغذ کتان 100 گرم کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
کارت دعوت و پستال
کاغذ گلاسه 250 گرم یک رو چاپ بدون سلفون 2 روز با دفتر تماس بگیرید
کاغذ گلاسه 250 گرم دو رو چاپ با سلفون براق یک رو رو 2 روز با دفتر تماس بگیرید
کاغذ گلاسه 250 گرم یک رو چاپ با سلفون مات یک رو 2 روز با دفتر تماس بگیرید
کاغذ گلاسه 250 گرم یک رو چاپ با سلفون براق یک رو 2 روز با دفتر تماس بگیرید
کاغذ گلاسه 250 گرم دو رو چاپ با سلفون مات یک رو 2 روز با دفتر تماس بگیرید
کاغذ کتان 300 گرم دو رو چاپ 2 روز با دفتر تماس بگیرید
کارت ویزیت
کارت ویزیت کتان 2 روز با دفتر تماس بگیرید
کارت ویزیت سلفون مات 2 روز با دفتر تماس بگیرید
کارت ویزیت سلفون براق 2 روز با دفتر تماس بگیرید
کارت ویزیت لمینت براق 2 روز با دفتر تماس بگیرید
کارت ویزیت لمینت مات 2 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ پارچه
چاپ پارچه پنبه ای
چاپ دیجیتال کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ اورینت کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ پلاستیزول کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ سیکو کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ برداشت کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ پارچه مواد دار
چاپ پارچه طاقه ای کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ پارچه ساتن کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ پارچه مخمل کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
چاپ پرچم تشریفات کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
سازه های نمایشگاهی
رول آپ
رول آپ با چاپ سولیت کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
رول آپ با چاپ بنر کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
سازه رول آپ (بدون چاپ) کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
تخته شاسی 8 میلیمتر
شاسی 70×100 2 روز با دفتر تماس بگیرید
شاسی 60×90 2 روز با دفتر تماس بگیرید
شاسی 70×50 2 روز با دفتر تماس بگیرید
شاسی 60×40 2 روز با دفتر تماس بگیرید
شاسی 50×35 2 روز با دفتر تماس بگیرید
شاسی 40×30 2 روز با دفتر تماس بگیرید
شاسی 30×20 2 روز با دفتر تماس بگیرید
فوم برد 5 میلیمتر
فوم برد 70×100 2 روز با دفتر تماس بگیرید
فوم برد 60×90 2 روز با دفتر تماس بگیرید
فوم برد 70×50 2 روز با دفتر تماس بگیرید
فوم برد 60×40 2 روز با دفتر تماس بگیرید
فوم برد 50×35 2 روز با دفتر تماس بگیرید
فوم برد 40×30 2 روز با دفتر تماس بگیرید
فوم برد 30×20 2 روز با دفتر تماس بگیرید
خدمات نصب و اجرا
خدمات نصب و اجرا وینیل استیکر کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
استند
استند رو میزی پلات لمینت سایز A3 کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
استند رو میزی پلات لمینت سایز A4 کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
استند با چاپ پلات لمینت 2 متر در 90 سانتیمتر 2 روز با دفتر تماس بگیرید
استند بدون چاپ کمتر از 1 روز با دفتر تماس بگیرید
استند با چاپ بنر 2 متر در 90 سانتیمتر 2 روز با دفتر تماس بگیرید